Toiminnot

Rakennuttamistehtävät

Rakennuttamispalvelut vastaa kaikista HUS kuntayhtymän suurista uudisrakennus- ja peruskorjausinvestointihankkeista sekä osasta pieniä investointeja (pieniä investointeja hoitaa myös yhtiön kunnossapitopalvelut -yksikkö).

Kiinteistöjen hoito ja huolto

Kiinteistöpalvelut vastaa HUS kuntayhtymän sairaalakiinteistöjen kiinteistönhoidosta ja -huollosta sekä osittain kunnossapidosta. Yksikön vastuulla on myös irtaimisto- ja laitekunnossapito. Lisäksi tuotetaan HUS:n toimintaan liittyville yksiköille ja HUS:n tulosyksiköille muita kiinteistötoimen palveluita.

Turvallisuustehtävät

Turvapalvelut vastaa keskitetysti HUS:n sairaaloiden turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä.

Kiinteistöjen kunnossapito

Kunnossapitopalvelut vastaa HUS:n sairaalakiinteistöjen kunnossapitotöistä, käyttäjille tehtävistä pienkorjauksista sekä yhdessä rakennuttamispalveluiden kanssa toteutettavista pienistä investoinneista.

HUS:n henkilökunnan asunnot

Asuntopalvelut vastaa palvelussuhdeasuntojen välitykseen, hallinnointiin ja kunnossapitoon liittyvistä tehtävistä.