Parkering i HUCS

Parkering i Mejlans

Då man besöker området i Mejlans är det bra att tänka på att antalet parkeringsplatser ovan jord har minskat avsevärt på grund av de omfattande byggnadsarbeten som pågår i området. Dessutom är det ofta rusning i P-husen. Läget kommer att vara oförändrat fram till 2014.

De båda P-husen i området (P1 och P2) är avsedda både för kunder som besöker området och personal som arbetar i sjukhusen. Det är ofta rusning i P-husen, särskilt om morgonen omkring klockan nio och under den tidiga förmiddagen före bytet av arbetsskift.

Parkering på sjukhusområdet i Mejlans är avgiftsbelagd. På området finns såväl parkeringsplatser ovan jord som underjordiska P-hus.

Parkeringsavgiften betalas kontant i automater. Automaterna för betalning av parkeringsavgifterna tar 50 cents, 1 euros och 2 euros mynt samt 5 euros, 10 euros och 20 euros sedlar. Den närmaste bankomaten finns nära informationsdisken i entréhallen i Mejlans tornsjukhus.

Avgiften för parkering ovan jord betalas i förväg. I P-husen betalas avgiften i automaterna då man lämnar P-huset (innan man kör till utfartsbommen).

På sjukhusområdet i Mejlans används inte parkeringsbrickor, laddningsbara parkeringstidsmätare eller förhandsbetalda parkeringsbiljetter.

Byggarbetsplatsen är spärrad för fordons- och fotgängartrafik.

Från Haartmansgatan når man Mejlans sjukhus, Kliniken för cancersjukdomar, Ögon-öronsjukhuset, Biomedicum och parkeringshuset P1.

Körförbindelsen från korsningen av Haartmansgatan och Topeliusgatan till Kvinnokliniken är fortfarande i användning.

Från Stenbäcksgatan kan man ta sig till Kvinnokliniken, Servicecentralen, koncernförvaltningen, Barnkliniken och P-huset P2.

Personer som rör sig i området ombes iaktta försiktighet och beakta de låga trafikhastigheterna i området.

Parkering ovan jord

Parkering är avgiftsbelagd vardagar må–fre kl. 7.00–16.00 (1 euro/timme). Parkeringsplatserna för ledsagare framför Haartmanska sjukhuset är avgiftsbelagda må–fre kl. 7.00–19.00. Avgiften är 2 euro/timme och den maximala parkeringstiden är en timme. Vid parkering ovan jord ska avgiften betalas i betalningsautomaten på förhand.

Vid långvarig parkering är avgiften 1 euro/timme eller 1,60 euro/timme för de nio första parkeringstimmarna och 50 cent/timme eller 80 cent/timme (beroende på områdets parkeringstaxa) för de följande timmarna. Betalningsautomaten beaktar avgiftsfria kvällstider, nätter och helger. Biljettautomaterna tar följande mynt: 20 cent, 50 cent, 1 euro och 2 euro.

Underjordiska P-hus

Det finns två P-hus på sjukhusområdet i Mejlans: P1 på Haartmansgatan 4 och P2 på Stenbäcksgatan 9. P-husen är öppna för kunder alla dagar kl. 6.00–22.00.

P1: P-huset finns under Biomedicum-byggnaden. I anläggningen finns plats för 496 bilar. Infart från Haartmansgatan 4. Parkeringsanläggningen har inte tunnelförbindelse till klinikerna på sjukhusområdet i Mejlans.

P2: I anläggningen finns plats för 366 bilar. Infart från Stenbäcksgatan 9. Parkeringsanläggningen har tunnelförbindelse till klinikerna på sjukhusområdet i Mejlans.

P3: I hallen finns plats för 450 bilar. Körförbindelsen är via Zaidagatan vid Hud- och allergisjukhuset. Körtunneln fortsätter under Paciusgatan till Mejlans sjukhusområde. Gångtrafiken från hallen sker via den nya parkeringsbyggnaden framför Cancerkliniken.

Betalning i P-husen

Vid infart till P-huset får kunden en parkeringsbiljett av papp från anordningen vid anläggningens infartsbom. Biljetten ska matas in i en betalningsautomat för betalning, innan kunden åker ut ur P-huset. Efter betalning har kunden 15 minuter på sig att lämna anläggningen. P-biljetten ska matas in i kortläsaren vid utfartsbommen.

Betalningsautomaterna för P1 ligger i hisshallen på entréplan. Betalningsautomaterna för P2 ligger längs persontrafiklederna till parkeringsanläggningen. Automaterna tar 50 cents, 1 euros och 2 euros mynt samt 5 euros, 10 euros och 20 euros sedlar.

Parkeringsavgifterna i P-husen är 1 euro för varje begynnande 30 minuter under de första nio timmarna och 50 cent/timme för de följande timmarna.

Problemsituationer

De underjordiska P-husen har en snabbtelefonförbindelse till kontrollrummet. Snabbtelefoner finns vid kontantbetalningsautomaterna och bomanordningarna. Snabbtelefonförbindelse finns också i kortläsarstolparna på gårdarna. Anläggningarna har ett övervakningssystem med videoinspelning.

För mer information kontakta HNS Säkerhetscentral, tfn (09) 471 75432, (09) 471 75431 och (09) 471 72036.