HNS-Fastigheter Ab - företagsledning

HNS-FASTIGHETER AB
PB 440, 00029 HNS
Tfn. (09) 4711 (växel)
Adress
Stenbäcksgatan 9 B, 4.vån

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Mikko Salla
tel. 040 5674407

BYGGHERRETJÄNSTER
Carl Sirén
Byggherredirektör

FASTIGHETSTJÄNSTER
Leo Sillanpää
Fastighetsservicedirektör

UNDERHÅLLSTJÄNSTER
Tapio Rautiainen
Underhållsservicedirektör

SÄKERHETSTJÄNSTER
Lasse Himmanen
Säkerhetsservicechef

FÖRVALTNINGSTJÄNSTER
Sami Jarke
Förvaltningsdirektör

BOSTADSTJÄNSTER
Mika Strengell
Bostadsservicechef

KVALITETS- OCH MILJÖSYSTEM
Juho Kinnunen
Utvecklingschef

Personliga e-postaddresser enligt modellen: fornamn.efternamn@hus.fi.