Funktioner

Byggherretjänster

Byggherretjänsterna ansvarar för alla stora investeringsprojekt för nybyggen och ombyggnad inom samkommunen HNS samt en del små investeringar (små investeringar sköts även av bolagets enhet för underhållstjänster).

Fastigheternas skötsel och service

Fastighetstjänsterna ansvarar för sjukhusfastigheternas skötsel och service inom samkommunen HNS samt för en dela av underhållet. Enheten ansvarar även för underhåll av lösöre och instrument samt producerar övriga fastighetstjänster för enheter med anknytning till HNS verksamhet och HNS resultatenheter.

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänsterna ansvarar centraliserat för uppgifter med anknytning till säkerheten på HNS sjukhus.

Fastighetsunderhåll

Fastighetsunderhållstjänsterna ansvarar för underhållet av HNS sjukhusfastigheter, små reparationer för användare samt för små investeringar som genomförs tillsammans med byggherretjänsterna.

HNS personalbostäder

Bostadstjänsterna ansvarar för uppgifter i anslutning till förmedling, administration och underhåll av tjänstebostäder.