Siltasairaalan työmaa käynnistynyt

Siltasairaalan työmaan vaiheet 1-3

TYÖMAATIEDOTE 2 – TAMMIKUU 2018
Siltasairaalan työmaa on käynnistynyt työmaan perustamisen, työmaa‐alueen aitaamisen ja liikennejärjestelyjen osalta.
Käynnissä olevia töitä ovat:
- laboratoriosiiven ja väliaikaisen kuvantamisrakennuksen purkutyöt
- Meilahden tornisairaalan alimpien kerrosten ikkunoiden suojaaminen
- maanrakennustyöt (puiden kaataminen valmistunut, pintamaan poisto käynnissä)

Tulevia töitä ovat:
- Paciuksenkadun viereisen kuilun K6 (ST-osan I-lohkolla sijaitseva kuilu, esitetty kuvassa 2 punaisella ympyrällä nro 1) talotekniikan ja kierreportaiden purku, käynnistyy viikolla
4/2018, kesto noin 3 kk
- louhintatöihin liittyvät poraustyöt (helmikuun 2018 alussa) ja räjäytystyöt (helmikuun 2018 puolessa välissä)

Ennen louhintatöiden aloitusta lähialueen kiinteistöissä tehdään kiinteistökatselmukset, jotka ovat käynnissä. Samalla tehdään tärinävaimennuksia ja helmikuun alkupuolella asennetaan ensimmäiset tärinämittarit. Räjäytysikkunoiden ajankohdat tulevat olemaan ma-pe klo 7.40–7.50, 11.00–11.10, 15.00–15.10 ja 17.40–17.50. Käyttämättömistä räjäytysikkunoista tullaan ilmoittamaan kyseistä ajankohtaa edeltävänä päivänä. Louhintatöiden alkamisesta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Liikennejärjestelyihin ja pysäköintiin muutoksia
Helmikuun 2018 alussa alkavassa toisessa vaiheessa (kuva 1) työmaa-alue laajenee Syöpätautien klinikkaan asti sulkien ajoväylän Meilahden keskusaukiolta Paciuksenkadulle. Samassa yhteydessä Syöpätautien klinikan eteläpäädyssä sijaitsevat parkkipaikat sekä taksien odotusalue poistuvat käytöstä.
Siltasairaalan työmaa
Yllä olevassa kuvassa 2 on esitetty seuraavat liikennejärjestelyihin liittyvät kohdat punaisin
ympyröin:
1. Kuilu 6:n hissi (maanalaisesta pysäköintilaitoksesta P3 tuleva hissiyhteys tunnelikerrokseen), poistetaan käytöstä maaliskuun 2018 alussa
2. Syöpätautien klinikan asiakasliikenne toisen vaiheen aikana (helmikuu-syyskuu 2018, pienetsiniset nuolet)
3. Syöpätautien klinikan edustan lisäparkkipaikat asiakkaille (10 kpl), käytössä helmikuun 2018 alkupuolelta syyskuun 2018 loppuun
4. Tornisairaalan eteläpäädyn pelastustie poistuu muusta kuin pelastustiekäytöstä, minkä seurauksena tehdään jalankulkureitti työmaan henkilöportti 1:n vierestä Paciuksenkadulle bussipysäkin viereen (valmistuu viikolla 4)

Tornisairaalan Paciuksenkadun puoleiset ikkunat tulee pitää suljettuina pölyn leviämisen
ehkäisemiseksi.

Siltasairaalan työmaalla työskennellään työmaan alkuvaiheessa meluavien töiden osalta arkisin klo 07.00–19.00 ja muiden rakennustöiden osalta klo 07.00–22.00.

Pahoittelemme töiden käynnistämisestä, kulkureittien muutoksista sekä rakentamistöistä
aiheutuvia häiriöitä. Pyrimme pitämään potilaiden, henkilöstön ja lähistön asukkaiden haitat
mahdollisimman pieninä. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita. Työmaatiedotteet julkaistaan myös työmaasivuilla (www.srv.fi/tyomaa/siltasairaala).

Rakennustöiden valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy, Hannu Laurila, puh. 040 829 1404, hannu.laurila@hus.fi

Työmaapäällikkö, SRV Rakennus Oy, Juha Moisander, puh. 040 504 2217, juha.moisander@srv.fi

HUS rakentaa Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan osoitteeseen Haartmaninkatu 4. Hankkeen pääurakoitsijana toimii SRV.