Siltasairaalan päätoteuttajaksi valittu SRV

Siltasairaala osana Meilahden kampusta

HUS-Kiinteistöt Oy:n esityksen mukaisesti HUS-Tilakeskuksen johtaja Hannu Lähteenmäki teki 8.5.2017 päätöksen Siltasairaalan päätoteuttajan valinnasta. Päätoteuttajaksi valittiin SRV-Rakennus Oy.

​HUS:n historian suurimman rakennushankkeen toteutusmuotona käytetään yhteistoiminnallista projektinjohtourakkaa tavoitebudjetilla (280M€), mikä tarkoittaa, että päätoteuttajalle on asetettu laadulliset tavoitteet sekä aikataulu- ja kustannustavoite. Päätoteuttajan valinnassa vertailuperusteina olivat avainhenkilöiden osaaminen, projektinhallintaosaaminen, johtamis- ja yhteistoimintakyky sekä palkkio.

Urakoitsijan tietoa ja kokemusta hyödynnetään jo suunnitteluvaiheessa

Päätoteuttaja SRV liittyy mukaan tammikuussa 2017 alkaneeseen Siltasairaalan toteutussuunnitteluun ja tekee ehdotuksia suunnitelmien kehittämiseksi. HUS:n kanssa toteutussuunnittelussa toimii jo neljän arkkitehtitoimiston työyhteenliittymä Team lntegrated, joka voitti vuonna 2015 Siltasairaalan suunnittelusta käydyn arkkitehtikilpailun.

Pian alkavan yhteisen kehittämisvaiheen aikana varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen ja kustannusraamissa pysyminen. Samalla selvitetään myös mahdollisuuksia ja ratkaisuja, joiden avulla hankkeen valmistumista voidaan kenties nopeuttaa. Siltasairaalan aikataulu perustuu siihen, että urakka- ja toteutusmuoto mahdollistaa samanaikaisen suunnittelun ja rakentamisen. Lisäksi rakentaminen tapahtuu lohkoittain, mikä mahdollistaa laite- ja kalusteasennuksien aloittamisen jo ennen koko rakennuksen valmistumista.

Osapuolten päästyä hyväksyttyyn tavoitebudjettiin, voi varsinainen rakentaminen alkaa vuonna 2018. Rakennustöiden on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Siltasairaala valtaa alaa Meilahden kampukselta
– väistötyöt jo alkaneet

Vuonna 2017 tehdään väistötöinä mm. uudet tilat Tornisairaalan lämmönjakohuoneelle. Tammikuussa 2018 käynnistyvät purku­ sekä maanrakennus- ja louhintatyöt, jolloin Meilahden sairaalan vanha laboratoriosiipi, sen yhteydessä olevat toimistoparakit ja väliaikaiset PET- ja magneettikuvaustilat puretaan. Syöpätautien klinikan kohdalta maanrakennus ja louhinta aloitetaan syyskuussa 2018, kun uudet maanalaisiin tiloihin tulevat lineaarikiihdyttimet ovat toiminnassa.

Varsinainen Siltasairaalan rakentaminen käynnistyy Tornisairaalan vieressä kesällä 2018 ja Syöpätautien klinikan vieressä keväällä 2019.

Hankkeen taustaa

Hankeselvitys valmistui 11/2013 ja hallitus hyväksyi 11/2016 hankesuunnitelman. STM myönsi Siltasairaalan rakentamiseen poikkeusluvan 11/2016. Valtuusto hyväksyi enimmäiskustannukseksi 280 miljoonaa euroa 12/2016.