Siltasairaalan maapohjatutkimukset aloitettu

Juhannusviikolla tutkimusurakoitsija GeoUnion on aloittanut Meilahdessa Siltasairaalan rakennusalueella ja sen läheisyydessä maaperän pohjatutkimukset sekä aluemittaukset. Tutkimukset tehdään poraamalla reikiä ja kaivamalla koekuoppia maahan. 

Maapohjatutkimuksilla selvitetään perustamisolosuhteita ja maanalaisia rakenteita vuonna 2018 alkavaa Siltasairaalan rakentamista varten. Kalliot, kivet, maanalaisen betonitunnelin katon korkeus ja mitat tutkitaan, samoin mahdolliset haitta-aineet. Maakerroksista otettujen näytteiden laboratoriotutkimuksissa kartoitetaan vesipitoisuus ja rakeisuus. Alueella sijaitsevien johtojen ja putkien sijainteja on selvitetty jo ennen poraustöitä.

Porausreikiä tehdään reilu 40 ja aidattuja koekuoppia 3. Katselmoinnin sekä kuvauksen jälkeen kuopat peitetään poiskaivetulla materiaalilla ja ympäristö siivotaan alkuperäiseen kuntoon.

Vähäinen melu- ja liikennehaitta

Tutkimuskuoppien sijainti Paciuksenkadun liittymästä tulevan ajotien vieressä valtaa taksien pysähtymispaikkaa 2–3 päivän ajan. Kuoppa-alueet ovat tutkimusten ajaksi aidattu.

Porausreiät eivät aiheuta liikennehaittaa, mutta 2-3 porausvaunun kalusto saattaa jonkin verran häiritä kulkureiteillä. Suurempaa porausmelua ei ole odotettavissa, koska tutkimuksissa ei porata kalliota. Ohikulkijoita porauskaluston moottorien ääni voi häiritä, mutta rakennusten sisälle porausääni ei kuulu haitallisesti.