Kohti sähköisiä prosesseja - sopimus sähköisestä allekirjoittamisesta

HUS-Kiinteistöt Oy digitalisoi sopimusten allekirjoitusprosessinsa osana strategisia tavoitteitaan ottamalla käyttöön syksyllä sähköisen allekirjoittamisen ja sopimusten arkistoinnin SignSpace-palvelualustan.

SignSpace-palvelualusta on suunnattu erityisesti kiinteistö- ja rakennusalalle, jonka Suomen suurimmat toimijat ovat hankkeessa mukana. SignSpace-palvelualustan päätoteuttajana toimii Suomen Tilaajavastuu Oy, jonka omistajina ovat kiinteistö- ja rakennusalan liitot.