HUS Siltasairaalan louhinnan aloitustyöt

Siltasairaalan työmaalla louhintatöihin liittyvät poraustyöt on aloitettu 1.2.2018 ja räjäytystyöt on aloitettu helmikuun 2018 puolivälissä. Louhintatyöt valmistuvat nykyisen aikataulun perusteella pääosin elokuussa 2018 kuvassa 1 esitetyllä 1. ja 2. työmaa-alueilla. Syöpätautien klinikan edustalla (kuvan 3. työmaa-alue) louhinnat kestävät nykyisen aikataulun mukaan tammikuusta toukokuuhun 2019. Tärinän voimakkuutta mitataan useassa paikassa samanaikaisesti.

Räjäytysikkunat ovat ma-pe klo 7.40 – 7.50, 11.00 – 11.10, 15.00 – 15.10 ja 17.40 – 17.50.

Pölyn leviämistä tullaan estämään keräämällä porauksesta syntyvä hioutunut kiviaines pusseihin sekä tarvittaessa kastelemalla louhekasoja ja suolaamalla työmaateitä.

Mahdollisissa vika-, häiriö- tai vauriotapauksissa pyydämme teitä olemaan yhteydessä ensisijassa louhintaurakoitsijaan (Destia Oy).

Liikennejärjestelyihin ja pysäköintiin muutoksia

Työmaa-alue on laajentunut 1.2.2018 alla olevan kuvan 1 vaiheen 2 mukaisesti Syöpätautien klinikkaan asti sulkien ajoväylän Meilahden keskusaukiolta Paciuksenkadulle. Samassa yhteydessä Syöpätautien klinikan eteläpäädyssä sijaitsevat parkkipaikat sekä taksien odotusalue ovat poistuneet käytöstä.

Siltasairaalan vaihteet 1-3

Kuva 1: Siltasairaalan työmaa-alue laajenee osissa

Siltasairaalan työmaa-alue

Kuva 2: Siltasairaalan työmaa-alue aitauksineen ja purettavine rakennuksineen vaiheen 2 aikana

Yllä olevassa kuvassa 2 on esitetty seuraavat liikennejärjestelyihin liittyvät kohdat punaisin ympyröin:

1. Kuilu 6:n hissi (maanalaisesta pysäköintilaitoksesta P3 tuleva hissiyhteys tunnelikerrokseen), poistetaan käytöstä maaliskuun 2018 alussa

2. Syöpätautien klinikan asiakasliikenne toisen vaiheen aikana (helmi-syyskuu 2018, pienet siniset nuolet)

3. Syöpätautien klinikan edustan lisäparkkipaikat asiakkaille (10 kpl), käytössä 1.2. – 30.9.2018

4. Tornisairaalan eteläpäädyn pelastustie on poistunut muusta kuin pelastuskäytöstä, minkä seurauksena työmaan henkilöportti 1:n vierestä on tehty jalankulkureitti Paciuksenkadulle bussipysäkin viereen

5. Jalankulkureitit Tukholmankadulta Syöpätautien klinikalle

Pahoittelemme töiden käynnistämisestä, kulkureittien muutoksista sekä rakentamistöistä aiheutuvia häiriöitä. Pyrimme pitämään potilaiden, henkilöstön ja lähistön asukkaiden haitat mahdollisimman pieninä. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

HUS rakentaa Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan osoitteeseen Haartmaninkatu 4. Hankkeen pääurakoitsijana toimii SRV.