HUS-Kiinteistöt Oy:n vuosi 2017 koottu yksiin kansiin

 

Viime vuoden aikana HUS-Kiinteistöt Oy astui osin uudenlaiseen aikakauteen toimitusjohtajan ja kahden yksikön vetäjän vaihtumisen myötä. Luonnollisen uudistumisen, järjestelmien kehittämistyön laajamittaisemman digitalisaation myötä toimintamalleja on kyetty päivittämään yhä paremmin modernin erikoissairaanhoidon tarpeita vastaaviksi.

Lue tarkemmin yhtiön vuodesta 2017 täältä.

Kaavio_hoidettavien tilojen ja henkilöstömäärän kehitys

Toiminnan laajuutta kuvaa hyvin hoidettavien bruttoneliömetrien määrä, joka on noussut viime vuosina noin 1 000 000 brm2 asti. Henkilöstömäärä on pysynyt reilun 300 hengen tuntumassa

Kaavio_tyytyväisiä asiakkaita ja työntekijöitä

Strategian keskiössä olevien avainmittareiden osalta päästiin 2017 osalta hyviin tuloksiin mm. asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden osalta.