HUS-Kiinteistöt Oy:n uusi toimitusjohtaja Mikko Salla näkee muutoksessa mahdollisuuden

HUS-Kiinteistöt Oy sai uuden toimitusjohtajan maaliskuussa. Pitkän linjan kiinteistöammattilainen Mikko Salla näkee sairaaloiden rakentamisen ja ylläpidon tärkeänä tukitoimintana potilaiden hyvälle hoidolle. Seinät eivät ole Sallan mukaan itsetarkoitus, mutta hyvät tilat parantavat työn häiriöttömyyttä sekä potilaiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

Haastattelun aluksi Mikko Salla myöntää, että varsinkin kaavaillun sote-uudistuksen vaikutuksista HUS:n kiinteistöihin ei hän kykene ensimmäisen työviikon perusteella sanomaan vielä yhtään mitään. Se on ymmärrettävää, sillä jo uusi työhuonekin tuntuu Sallasta hiukan oudolta.

- Olen viime vuodet työskennellyt yrityksissä, joissa kenelläkään ei ole ollut omaa kiinteää työpistettä vaan toimitilat on suunniteltu monikäyttöisyyttä ajatellen. Siksi nämä kiviseinät ympärillä ovat uusi elämys.

Seinät ovatkin vahvat, sillä työhuone sijaitsee Meilahden sairaala-alueen vanhimmassa rakennuksessa, vuonna 1917 valmistuneessa Palvelukeskuksen talossa. Työhuone on kuitenkin sivuseikka, sillä kiinteistöjen hallinnointiin erikoistuneiden Ovenian ja Newsecin jälkeen Salla halusi nähdä kuinka sama asia onnistuu julkisella puolella.

- Tärkeänä tekijänä on myös se, että julkinen sairaanhoito sopii toiminnaltaan erinomaisesti arvomaailmaani, Salla painottaa.

Investointeihin tarvitaan rahaa
Meilahden ja Töölön sairaala-alueiden huonokuntoinen rakennuskanta on sisäilmaongelmineen varmasti yksi HUS:n henkilökunnan suosituimmista puheenaiheista. Puuttumatta vielä yksityiskohtiin haluaa Mikko Salla kuitenkin avata rakennusinvestoinnin lainalaisuuksia.

- Jokaisella rakennuksella on oma elinkaarensa. Hyvällä ylläpidolla, jonka kustannukset itse toimintaan verrattuna ovat varsin pienet, pidennetään rakennuksen elinikää. Jossakin vaiheessa rakennuksen elinkaaren aikana tarvitaan kuitenkin täydellinen peruskorjaus tai sitten viimeisenä vaihtoehtona koko rakennus joudutaan purkamaan ja tilalle on rakennettava uusi. On kuitenkin usein vaikeaa ennustaa täsmällisesti milloin on oikea hetki radikaaleille toimenpiteille, Salla sanoo.

Peruskorjaamisen investoinnit vaativat rahaa ja ilman sitä varten rahastoituja varoja on investointipäätösten teko yleensä hankalaa.

- Jos omia taloudellisia resursseja ei ole ja rakentaminen joudutaan tekemään lainarahalla, on yleensä pakko priorisoida toiminnan kannalta missä järjestyksessä korjaukset ja investoinnit tehdään. Se vaatii pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmia, jotta tilanne pysyy hallinnassa. Sairaaloiden kohdalla on lisäksi se vaikeus, että väistö- tai vuokratilaksi ei kelpaa mikä hyvänsä rakennus, Salla arvioi.

Henkilöstöasuntojen muuttuva tilanne
HUS on päättänyt rakentaa lisää omalle henkilöstölle suunnattuja vuokra-asuntoja. Samaan aikaan verotusarvojen muutokset ovat pakottaneet korottamaan vuokria, mikä on puolestaan vähentänyt asuntojen vetovoimaa. Työsuhdeasuntoja on tyhjillään enemmän kuin pitkään aikaan ja niitä on ryhdytty vuokraamaan myös ulkopuolisille. Mikko Salla ei ensikuulemalta pidä kehitystä hyvänä:

- Asuntojen omistaminen ja vuokraaminen - varsinkin ulkopuolisille - ei voi olla HUS:lle itsetarkoitus vaan henkilöstöpoliittinen väline. Tilanne on kuitenkin vaikea koko pääkaupunkiseudulla. Vapaita vuokra-asuntoja kyllä riittää, mutta pulaa on sijainniltaan ja hinnaltaan sopivista asunnoista.

Mitään patenttiratkaisua HUS-Kiinteistöjen uudella toimitusjohtajalla ei ongelmaan ole, koska verotuksen muutokset ovat syömässä työsuhdeasuntojen vuokraedun.

- Voimme kilpailla oikeastaan vain sijainnilla ja laadulla. Asuntojen varustuksen on oltava kunnossa ja tulossa olevien uusien vuokra-asuntojen on oltava tältä osin riittävän houkuttelevia, Salla sanoo.

Ihmisten johtaja
Mikko Salla sanoo yritysten suurimman investoinnin olevan ihmiset, joiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista on pidettävä huolta.

- Tekemisen sisäinen motivaatio syntyy omaehtoisuudesta, kyvykkyydestä ja yhteisöllisyydestä. Käytännössä se tarkoittaa vapautta tehdä työtä ilman liikaa kontrollia sekä mahdollisuutta kehittyä, oppia uutta ja saada asiallista palautetta. Lisäksi työympäristön ja -yhteisön on oltava fyysisesti ja henkisesti turvallinen ja inspiroiva.

Jokainen ruokkii omaa jaksamistaan omilla vapaa-ajan toiminnoilla. Mikko Salla latautuu kesämökillä Saimaalla ja sulkapallokentällä. Koska Sallan kaikki viisi lasta ovat jo aikuisia, on hän voinut aloittaa uuden oma harrastuksen eli saksofonin soiton. Soitto luistaa silloinkin kun lauhat talvet estävät pääsyn hiihtoladulle.


Haastattelijana jutussa toimi Paavo Holi.