HUS-Kiinteistöt Oy

Yhtiön toimiala ja toimintaympäristö

HUS-Kiinteistöt Oy on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS–kuntayhtymä) kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö tuottaa ja ostaa omistajansa tarpeiden mukaisia erikoisosaamista vaativia palveluita. (Yhtiön palveluita on yksittäisinä palvelutapahtumina pääsääntöisesti saatavilla avoimilta markkinoilta, mutta oleellisesti suppeampina ja enintään osakokonaisuuksina.)

Yhtiön tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Yhtiö strategiassaan lupaa tuottaa palvelunsa kustannustehokkaasti yleiseen kustannuskehitykseen verrattuna.

Yhtiön toiminnot: Rakennuttaminen, kiinteistöjen hoito ja kunnossapito sekä turvallisuus- ja asuntopalvelut. Toiminta-alue: Länsi-Uudenmaan, Lohjan, Hyvinkään, Porvoon ja HYKS:n sairaanhoitoalueet (katso kartta).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, katso http://www.hus.fi.

Visio:

Sairaalakiinteistönpidon paras yhteistyökumppani, joka tuottaa kilpailukykyisesti asiakkaiden tarvitsemat kiinteistöpalvelut.

Toiminta-ajatus:

”Johtava sairaalakiinteistöpalvelujen tuottaja”

Yhtiö on kokonaisvaltaisten sairaalakiinteistöpalvelujen tuottaja. Toimimme asiakaskeskeisesti, kilpailukykyisesti ja ympäristövastuullisesti sekä kehitämme pitkäjänteisesti henkilöstöämme ja toimintaamme.

Strategiset päämäärät:

  • Palveluun tyytyväiset asiakkaat ja omistaja
  • Sairaalatoiminnan häiriöttömyys
  • Kilpailukykyiset palveluprosessit
  • Vetovoimainen työpaikka

Johtamisjärjestelmä

Yhtiön toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan ja ohjataan  Balanced ScoreCard –mittariston avulla.

Yhtiössä käytössä olevassa johtamisjärjestelmässä on luotu tasapainoinen mittaristo HUS:n strategiasta johtaen. Johtamisjärjestelmän tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit jakautuvat neljään näkökulmaan: asiakas-, talous-, prosessi- ja henkilöstönäkökulmiin.

Hallituksen kokoonpano

Reijo Vuorento, puheenjohtaja
Irene Äyräväinen, varapuheenjohtaja
Timo Auvinen
Ilkka Kauppinen
Marko Kivelä
Mauri Niemi

Hallitus

HUS-Kiinteistöt Oy:n hallitus ja johtoa edestä vasemmalta: Irene Äyräväinen, Reijo Vuorento, Mauri Niemi, takaa vasemmalta Marko Kivelä, Ilkka Kauppinen, Ilkka Marttila, Sami Jarke ja Timo Auvinen.