HUS-Kiinteistöt Oy

Yhtiön toimiala ja toimintaympäristö

HUS-Kiinteistöt Oy on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS–kuntayhtymä) kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö tuottaa ja ostaa omistajansa tarpeiden mukaisia erikoisosaamista vaativia palveluita. (Yhtiön palveluita on yksittäisinä palvelutapahtumina pääsääntöisesti saatavilla avoimilta markkinoilta, mutta oleellisesti suppeampina ja enintään osakokonaisuuksina.)

Yhtiön tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Yhtiö strategiassaan lupaa tuottaa palvelunsa kustannustehokkaasti yleiseen kustannuskehitykseen verrattuna.

Yhtiön toiminnot: Rakennuttaminen, kiinteistöjen hoito ja kunnossapito sekä turvallisuus- ja asuntopalvelut. Toiminta-alue: Länsi-Uudenmaan, Lohjan, Hyvinkään, Porvoon ja HYKS:n sairaanhoitoalueet (katso kartta).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, katso http://www.hus.fi.

Visio:

Sairaalakiinteistönpidon paras yhteistyökumppani, joka tuottaa kilpailukykyisesti asiakkaiden tarvitsemat kiinteistöpalvelut.

Toiminta-ajatus:

”Johtava sairaalakiinteistöpalvelujen tuottaja”

Yhtiö on kokonaisvaltaisten sairaalakiinteistöpalvelujen tuottaja. Toimimme asiakaskeskeisesti, kilpailukykyisesti ja ympäristövastuullisesti sekä kehitämme pitkäjänteisesti henkilöstöämme ja toimintaamme.

Strategiset päämäärät:

  • Palveluun tyytyväiset asiakkaat ja omistaja
  • Sairaalatoiminnan häiriöttömyys
  • Kilpailukykyiset palveluprosessit
  • Vetovoimainen työpaikka

Johtamisjärjestelmä

Yhtiön toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan ja ohjataan  Balanced ScoreCard –mittariston avulla.

Yhtiössä käytössä olevassa johtamisjärjestelmässä on luotu tasapainoinen mittaristo HUS:n strategiasta johtaen. Johtamisjärjestelmän tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit jakautuvat neljään näkökulmaan: asiakas-, talous-, prosessi- ja henkilöstönäkökulmiin.

Hallituksen kokoonpano

Mikko Piirtola, puheenjohtaja
Reijo Vuorento, varapuheenjohtaja
Mauri Niemi
Anne Priha
Petri Bono

Hallituksen jäsenet 2018

HUS-Kiinteistöt Oy:n hallitus ja johtoa edestä vasemmalle: Reijo Vuorento, Mikko Piirtola ja Anne Priha.
Ylärivi vasemmalta Sami Jarke, Mauri Niemi, Petri Bono ja Mikko Salla